STOPROD


Hur vi arbetar


 

 


Sara & Stefan


Sara


Stefan


Portfolio


 

 


Livet kan inte vänta


 

 


Stefan Olsson Produktion AB
Norlindsvägen 7A
168 59 Bromma
Telefon 08-445 83 85

sara@stoprod.se
stefan@stoprod.se


Bolagsfakta

Sitemap

Villkor & Cookies


 

Stefan Olsson Produktion AB.

 

Kontakt

Stefan Olsson Produktion AB
Ängby torg 16
168 56 Bromma
stefan@stoprod.se
© Copyright 2009 Stefan Olsson Produktion AB.

Användarvillkor och Cookies

Vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen www.stoprod.se. Information som tillhandahålls av Stefan Olsson Produktion AB på webbplats får endast användas för informationssyfte. Genom användning accepterar du de villkor som anges nedan.

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa villkor är förbehållna oss.

Varumärken

Såvida annat inte framgår av dessa villkor får varumärken på webbplats endast användas efter skriftligt godkännande från oss. Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Cookies

Webbplatsen www.stoprod.se använder cookies. Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även via webbläsaren radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor finns mer information om hur du går tillväga.

Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats och program är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Friskrivning

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplats.

Restriktioner

Du får ladda ner information från vår webbplats, program eller tjänst för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet utan vårt skriftliga medgivande.

Upphörande av access och avtal

Stefan Olsson Produktion AB kan efter eget gottfinnande stänga av din tillgång till hela eller delar av webbplats oavsett anledning.

Personuppgifter och sekretesspolicy

På vår webbplats kan du behöva uppge personuppgifter. Genom att du skickar oss personuppgifter accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter digitalt. Stefan Olsson Produktion AB kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande.

Lagval och tvistelösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

Fullständig reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.